Adding value for life

Wat reststromen zijn voor de een, zijn hoogwaardige ingrediënten voor de ander. Bij FeedValid weten we daar alles van en verwerken we onder meer brood, chocolade, chips, koek en rijst tot waardevolle diervoeders van onberispelijke kwaliteit. Stuk voor stuk circulaire producten die bijdragen aan de kwaliteit van het leven van dieren én een efficiëntere en duurzamere voedselproductie. Adding value for life noemen we dat.

5 prioriteiten op duurzaamheid
Samen zetten we stappen vooruit. Samen brengen we de kwaliteit van onze diervoederingrediënten naar een hoger niveau. Met duurzaamheid als groene draad, zetten we maximaal in op de volgende 5 prioriteiten:

 1. Duurzame grondstoffen
 2. Circulaire ingrediënten
 3. Duurzame operatie
 4. Innovatieve voeroplossingen
 5. Ketenbrede samenwerkingen

 1. Duurzame grondstoffen
  Alles wat van dichtbij komt, heeft bij ons een streepje voor. Duurzaamheid en transparantie zijn niet voor niets de kernwaarden van onze inkoopafdeling. En wist u dat in 2025 maar liefst 85% van onze grondstoffen een Europese herkomst heeft? Dat zijn nog eens getallen! We zijn overigens al heel goed op weg: op dit moment komt driekwart van onze grondstoffen al uit Europa. Doordat we enkelvoudige grondstoffen zoals soja verrijken, zijn de voedingsstoffen beter beschikbaar voor dieren, wordt de efficiëntie verbeterd en de uitstoot verlaagd.
 1. Circulaire ingrediënten
  We houden van pionieren en lopen graag voorop. Waar het gaat om het verwaarden van reststromen, hebben we dan ook een voortrekkersrol in de keten. Dankzij onze innovatieve productieprocessen, zijn we in staat om diverse reststromen uit de levensmiddelenindustrie en retail om te zetten in hoogwaardige diervoederingrediënten. Zo gaan er geen waardevolle voedingsstoffen verloren en bouwen we actief mee aan een circulair voedselsysteem. Samenwerking in de keten is hiervoor van groot belang en we zijn er trots op dat steeds meer partijen ons hun reststromen toevertrouwen.

Lees hier meer over:

 1. Duurzame operatie
  Duurzaamheid is verweven in alles wat we doen. Naast het gebruik van reststromen en duurzame ingrediënten, zorgen we dat onze productieprocessen zo milieuvriendelijk mogelijk ingericht zijn. We investeren in een duurzame logistieke keten, energiebesparende technologie en scheiden afval bij verwijdering van verpakkingsmaterialen. In 2025 willen we de eigen CO2-voetafdruk in de productie en logistiek nog eens met 20% verlaagd hebben. Bij alles wat we doen, staan onze medewerkers centraal. Een veilige, prettige werkomgeving is geen streven, maar de absolute norm. Safety first!

Lees hier meer over:

 1. Innovatieve voeroplossingen
  Stilstand is achteruitgang. Samen met onze klanten blijven we zoeken naar manieren om de klimaatafdruk van voedselketens verder te verlagen. Het gebruik van reststromen en lokale ingrediënten helpt ons daarbij, net als het verrijken van grondstoffen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze innovatieve oplossingen bijdragen aan minder voedselverspilling, een klimaatbestendigere en maatschappelijk beter geaccepteerde dierhouderij en een robuuster voedselsysteem. In 2025 hebben we minimaal 3 nieuwe voerconcepten ontwikkeld, die de CO2-voetafdruk nog verder verminderen.

Lees hier meer over:

 1. Ketenbrede samenwerkingen
  Teamwork makes the dream work. Wie de keten wil innoveren, werkt samen. Dat doen we dan ook graag en vaak. We zijn trots op onze huidige samenwerkingsverbanden, waarbij reststromen waardevol verwerkt worden tot premium ingrediënten. Tegelijkertijd zijn we hard op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met ketenpartners om de waardeketen nóg verder te verduurzamen. Benieuwd welke waarden we voor uw bedrijf kunnen toevoegen? We maken graag kennis!

Lees hier meer over:

Het laatste nieuws

ONZE TOP-5-PRIORITEITEN

Duurzame grondstoffen
Circulaire ingrediënten
Duurzame operatie
Innovatieve voeroplossingen
Ketenbrede samenwerkingen

Benieuwd of wij uw reststromen kunnen verwerken tot diervoeder?

Neem vrijblijvend contact op:

Marcel de Geus
Inkoopmanager Benelux
T +31 (0)85 201 2103
M +31 6 830 747 12
E m.degeus@feedvalid.eu