Prioriteit 3. Duurzame operatie

Wie denkt aan duurzaam scheepstransport, kan niet om D.C.P. (Dutch Cargo Purchase) heen. Al sinds 1991 zorgt D.C.P. voor optimaal logistiek management richting alle Europese waterwegen, waarbij het zich maximaal inzet voor een zo duurzaam mogelijk transport. FeedValid werkt dan ook al enige jaren met veel plezier samen met D.C.P.

Duurzame motoren en reductie stikstofuitstoot
D.C.P. heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verduurzamen van de vloot. In 2019 zijn de motoren van alle eigen schepen vervangen door CCR2-motoren, die voldoen aan de laatste milieueisen. Daarnaast wordt er met behulp van een zogenoemde BlackBox gewerkt aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Een BlackBox verbindt alle boordsystemen met elkaar, waardoor managementdata eenvoudig te delen is en het personeel actief gecoacht kan worden om het verbruik te verminderen. Met deze BlackBox zijn schepen in de toekomst zelfs gedeeltelijk autonoom te besturen.

Besparing brandstofverbruik
Van elke route die een schip van D.C.P. aflegt, brengt het bedrijf zoveel mogelijk gegevens in kaart, zoals het brandstofverbruik. Er zijn veel factoren van invloed op het energieverbruik. Denk aan het weer, de stroming of de planning. Als er ruimte is in de planning, laat D.C.P. haar schepen langzamer varen. Hierdoor draait de motor niet voluit, wat leidt tot het besparen van brandstof én uitstoot. Ook is het efficiënt beladen van schepen een belangrijk aandachtspunt voor het bedrijf.

Watertransport: de juiste weg
In de wereld van de scheepvaart is vervoer over water de juiste weg. Met watertransport kan er meer vracht tegelijkertijd vervoerd worden dan bijvoorbeeld via vrachtwagens, waardoor de gehele uitstoot relatief gezien lager uitvalt. Om ook op de lange termijn te garanderen dat de scheepvaart een duurzame keuze is, blijft D.C.P. haar vloot moderniseren.