Nieuws

Project ‘Emissiearm veevoer’ krijgt subsidie van provincie en EU

By 13 augustus 2020 No Comments

FeedValid is partner in het project ‘Emissiearm veevoer’. Doel is het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof bij de productie van diervoeder en bij de vertering ervan door het vee.

 

Stikstof

Om te groeien en om melk te produceren, hebben melkkoeien eiwitten nodig, die ze uit gras en krachtvoer halen. Eiwitten bestaan onder andere uit stikstof. De hoeveelheid stikstof in het voer en de efficiëntie van benutting hebben invloed op de hoeveelheid stikstof in de mest, en daarmee op de uitstoot van ammoniak. Om de melkproductie op peil te houden, zoeken we in dit project naar manieren om met minder stikstof in het voer, de melkproductie (toch) op peil te houden. Eiwitten met de juiste samenstelling en pensbestendigheid, zorgen voor een efficiënter gebruik van de eiwitten, waardoor de uitstoot van stikstof vermindert.
Ook is er in dit project aandacht voor duurzame toevoegingsmiddelen (additieven) die de gezondheid waarborgen en de eiwit- en energiebenutting verbeteren.

 

Methaan

Bij de spijsvertering van voer in het maagdarmkanaal van herkauwers wordt methaan (CH4) gevormd. De hoeveelheid methaan die vrijkomt uit een koe is vooral afhankelijk van de voeropname en de samenstelling van het rantsoen. We onderzoeken hoe we daar met onze grondstoffen aan kunnen bijdragen om dat te verminderen.

 

CO2 footprint circulaire producten

Project Emissiearm veevoerSamen met Blonk Milieuadvies wordt een rekentool ontwikkelt waarmee de carbon footprint van circulaire diervoederingrediënten kan worden berekend (in CO2 equivalenten). Het gehele traject vanaf levensmiddelproducent tot verwerking, transport en gebruik op de boerderij wordt daarin meegenomen. Daarmee wordt het mogelijk de CO2-footprint van circulaire diervoederingrediënten te vergelijken met reguliere ingrediënten, zodat mengvoeders ontwikkeld kunnen worden met een lagere carbon footprint.

Productie van diervoeders

Voor de productie van diervoeders is veel energie nodig. In dit project wordt gewerkt aan het terugdringen van CO2 bij de productie van diervoeding.

 

Partners Project Emissiearm veevoer

Het project bestaat uit partners uit de volledige diervoederketen, van diervoedergrondstof, tot melk: FeedValid. Agruniek Rijnvallei, Feed Innovation Services, Zetadec, Klaremelk, OFS en Agrivital International. Het project heeft een bijdrage van €479.236 gekregen uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling, dat wordt gevoed door bijdragen vanuit de EU en de provincies Gelderland en Overijssel.