Met een grote druk op de prijzen voor kalfsvlees, is een efficiënte benutting van het rantsoen belangrijker dan ooit. Om een optimale voederconversie te behalen, is een goede pensontwikkeling essentieel. Vestiging van een gezond microbieel ecosysteem en het op gang komen van de vast-voeropname met de bijbehorende fermentatieprocessen en absorptiemechanismen zijn hierbij van groot belang. FachHochschule Südwestfalen heeft, in samenwerking met FeedValid, onderzocht wat het effect is van broodmeel op de pensontwikkeling van kalveren. Uit dit onderzoek is gebleken dat als (een deel van) de tarwe in het rantsoen word vervangen door broodmeel, de pens beter ontwikkelt en daarmee de rantsoenefficiëntie verbetert.

Groep A Kalverproef broodmeel
Groep B Kalverproef controle

Praktijkproef

Fachhochschule Südwestfalen heeft het onderzoek uitgevoerd op een kalverbedrijf in Duitsland. 80 rosékalveren zijn bij aankomst op het bedrijf (week 6) gewogen en verdeeld over 2 groepen van gelijk gemiddeld startgewicht. Het rantsoen bestond uit maïssilage en krachtvoer. Daarnaast kregen de dieren ongeveer 100 gram stro per dag. Voor groep A werd een deel tarwe in het krachtvoer vervangen door broodmeel.

Op groepsniveau is zowel voerverbruik als levend eindgewicht bijgehouden. Alle dieren zijn in week 31 geslacht voor commerciële doeleinden, door een gecertificeerd slachthuis. Alle dieren zijn voor de slacht gewogen en hun pens is onderzocht op ontwikkeling van de pens papillen (ventrale en dorsale penszak) en op de absorptiecapaciteit.

Onderzoeksresultaten

De resultaten laten een duidelijk effect zien. De groep gevoerd met broodmeel vertoont:

  • Sterkere groei
  • Hoger slachtgewicht
  • Groter absorptieoppervlak in de pens
  • Lagere voederconversie

Groep A (broodmeel) heeft met minder krachtvoer meer kilogrammen groei behaald, met als resultaat een lagere voederconversie. Dit kan verklaard worden door de hoge wateropnamecapaciteit van broodmeel. Hierdoor wordt eerder een verzadigingseffect bereikt en krijgen de pensmicroben optimaal de tijd om het goed beschikbare zetmeel te verteren.

Resultaten Kalverproef broodmeel
Absorptieoppervlak broodmeel kalveren
Kalveren broodmeel Totaal aantal penspapillen

In het áántal papillen was geen significant onderscheid tussen de twee groepen. Maar het aandeel gróte papillen was voor de groep A (broodmeel) wél significant hoger, waardoor een groter absorptieoppervlak in de pens beschikbaar is voor nutriëntopname. De nutriënten uit het voer kunnen hierdoor optimaal worden opgenomen door het dier.

Zowel de productieresultaten als de ontwikkeling van de pens laten dus positieve effecten van een aandeel broodmeel in het rantsoen zien. Het toevoegen van broodmeel leidde tevens tot een dusdanige hoger slachtgewicht, dat ondanks iets hogere krachtvoerkosten, een hogere winst van €10,60 per dier werd bewerkstelligd.

Meer informatie over deze kalverproef?

Neem voor meer informatie over dit praktijkonderzoek direct contact op met onze nutritionist of met de afdeling verkoop.

Nutritie circulair

Elien Gorisse
Nutritionist circulair
M +31 6 839 555 00
E e.gorisse@feedvalid.eu