Zuivel

Nederlanders eten en drinken gemiddeld 352 gram zuivel per dag. Per week gebruiken we gemiddeld 2.464 gram zuivel, omgerekend is dat 16 glazen melk. Melk (42%), yoghurt (15%) en kaas (9%) zijn het populairst1.

Voor zuivel op je keukentafel staat, heeft het al een hele weg afgelegd. Van melkveehouder tot glas, bord en beker is er veel werk en energie in het product gestopt. Minder verspillen voelt goed en levert winst op voor het milieu én je portemonnee. Melk, yoghurt en kaas zijn producten die veel worden gegeten in Nederland. Grazende koeien zijn een typisch kenmerk voor het Nederlandse landschap. De meeste zuivel die we gebruiken, komt dan ook van dichtbij. Maar de productie van zuivel heeft ook een impact op het milieu.
FeedValid probeert de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, waardoor minder zuivel verspild wordt. Door zuivel zo weinig mogelijk te verspillen en optimaal te verwerken voor ingrediënten voor diervoeder, valt er veel winst te behalen. FeedValid verwerkt babymelkpoeder die onder meer verkeerd geëtiketteerd is op bijvoorbeeld het gebied van alergenen. Voor menselijk consumptie zou dit een gezondheidsrisico zijn, terwijl dit voor dieren en diervoeding natuurlijk niet speelt. Het kan dan dus prima gebruikt worden als waardevol ingrediënt in voer voor biggen en kalveren. Door zuivelproducten te verwerken tot diervoeder voorkomen we verspilling.

Zo genieten we allemaal optimaal van zuivel en hoeft er niks verspild te worden.

Wist je dat …

FeedValid dé betrouwbare afnemer van partijen levensmiddelen is die niet meer geschikt zijn voor humane consumptie. We bekijken samen met onze leveranciers hoe we deze stromen zo optimaal mogelijk in de keten kunnen verwaarden en leveren daarnaast ondersteuning op gebied van preventie.

Op dit moment hebben we bij meer dan 100 voedselproducenten, in Nederland en daarbuiten, hightech verzamelinstallaties staan. Deze installaties zijn voorzien van weeg- en registratietechniek, waardoor onze leveranciers inzicht krijgen waar, hoe en waarom productie-uitval ontstaat. Zo helpen wij onze leveranciers graag mee om productie-uitval te reduceren en daarmee voedselverspilling te voorkomen.

1Bron: Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Vraag de FeedValid verspillingscheck aan

Wil je ook meer inzicht in je productieproces en in hoe uitval en verspilling in jullie productie proces voorkomen kan worden?

Vraag dan hieronder de FeedValid verspillingscheck aan. De verspillingscheck is bedoeld voor producenten van levensmiddelen die graag een verbeterslag willen maken op het gebied van:

  1. Uitval
  2. Optimaal hergebruik
  3. Procesoptimalisatie

De verspillingscheck houdt in, dat we een persoonlijk bezoek aan uw productielocatie brengen. Achteraf worden de bevindingen in de vorm van een verslag met u gedeeld.

Vul hier uw verspillingscheck in