De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling richt zich op het voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling in de gehele voedselketen. Binnen de stichting zetten organisaties, overheid en kennisinstellingen zich gezamenlijk in om verspilling tegen te gaan, door krachten te bundelen en te werken aan één gezamenlijk doel: voedselverspilling met de helft te verminderen.

Om meerdere redenen is een circulaire dierlijke eiwitketen wenselijk. Veevoer gemaakt van voedselresten heeft een CO2-voetafdruk die significant lager is dan traditioneel veevoer. Circulair diervoer geproduceerd uit voormalige levensmiddelen draagt duidelijk bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Ook heeft diervoeder geproduceerd uit deze stromen een CO2-voetafdruk die significant lager is dan traditioneel diervoer.

Sinds kort is FeedValid deelnemer binnen het Circular Food Center. In dit cluster werken bedrijven uit de hele keten samen aan business modellen om onderscheidende, circulaire producten via supermarkten, speciaalzaken of het out-of-home kanaal aan te bieden. Binnen deze stichting willen we innovaties opschalen om kringlopen te sluiten en werken we aan een aantrekkelijk circulair verdienmodel voor alle ketenpartners.