Nu we midden in de zomer zitten, liggen de gevaren van hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid op de loer. Vaak worden effecten van broei aan het voerhek en in de kuil onderschat, ondanks dat deze een grote invloed hebben op de voerkwaliteit.
Met warm weer en eenmaal daags voeren is het risico groot dat schimmels en gisten explosief gaan groeien. Dit benadeelt de kwaliteit van het rantsoen middels een verlaging in voederwaarde en daarnaast een verhoogd risico op vorming van mycotoxines. Tevens vermindert de smakelijkheid van het rantsoen sterk, met verminderde voeropname tot gevolg. Het is in de zomer dus van belang extra maatregelen te treffen om dit te voorkomen.

Inzet als broeiremmer in TMR

SoftAcid 2+eDe inzet van SoftAcid® II+E leent zich uitstekend voor het tegengaan van broei aan het voerhek. Door een combinatie van organische zuren, optimaal geschikt voor rundvee, zorgt SoftAcid® II+E voor een lage pH van het rantsoen, waardoor de fermentatie wordt geremd en het voer fris blijft. Bijkomend voordeel van SoftAcid is de fors verminderd corrosieve werking ten opzichte van reguliere organische zuren, zodat de kans op corrosie in de mengwagen en voergoot minimaal is.

 

 

Inzet voor de behandeling van snijvlakken

Het voorkómen van broei begint bij een goede kuilkwaliteit. Een compacte kuil en een glad snijvlak zijn hierbij van groot belang. Ondanks goede zorg kan er, zeker als de voersnelheid in de zomer beperkt is (<2 meter/week), schimmelvorming op het snijvlak optreden. Behandeling van het snijvlak met SoftAcid® II+E voorkomt broei.
Naast de organische zuren om broei te voorkomen heeft FeedValid ook zuren geschikt voor andere toepassingen, zoals het aanzuren van drinkwater of kalvermelk, aanzuren van brijvoeders en conservering van o.a. CCM.

Soft Acid 2+E

Toepassing

 • TMR-stabilisatie
 • Behandeling van snijvlakken
 • Aanzuring kalvermelk

Voordelen

 • Even effectief als puur organische zuren
 • Geen negatieve effecten op voeropname, zelfs niet bij hoge dosering
 • Sterk groeiremming van Salmonella en Coli
 • Gebruiksvriendelijk en veilig, want weinig agressief
 • Aanzienlijk verminderde corrosie op staal en beton
 • Lage pH
 • “Zacht effect”, zelfs in contact met water
 • TMR beschermd tegen opwarming
 • Aangezuurde melk wordt zeer goed opgenomen door kalveren
 • Geen gevaargoed