Mengvoerbedrijven kunnen zónder technische aanpassingen in hun fabriek, een forse energiebesparing realiseren door tarwe in varkensbrok te vervangen door broodmeel. Dat is het resultaat van experimenteel- en praktijkonderzoek.

Zowel een experimentele test als een praktijktest laten zien dat het energieverbruik in de perslijn daalt, wanneer broodmeel wordt ingezet ter vervanging van tarwe. Anderzijds is dit te vertalen naar een hogere productiecapaciteit bij een gelijkblijvend energieverbruik.

Energiebesparing productie mengvoer

MJA3 convenant – energiebesparing mengvoer

Mengvoerbedrijven die zich hebben aangesloten bij de Meerjarenafspraak Energie van AgentschapNL, hebben toegezegd jaarlijks een energiebesparing van 2% te realiseren. Door de inzet van broodmeel in varkensbrok, als alternatief voor tarwe, kan tot wel 15% bespaard worden op energie én de productiecapaciteit kan worden verhoogd. De resultaten van dit onderzoek zijn snel te realiseren omdat er geen technische aanpassingen in de mengvoerfabriek nodig zijn.

Proef onder experimentele omstandigheden

In opdracht van FeedValid is recent een test uitgevoerd bij het Duitse IFF in Braunschweig. Dit is een gerenommeerd onderzoeksinstituut met meer dan 50 jaar ervaring in onderzoek naar mengvoedertechnologie.

Voor de proef zijn drie startvoeders voor varkens samengesteld: A (mix met 40% tarwe en 1% palmolie), B (mix met 40% tarwe en 2,5% extra palmolie) en C (mix met 40% broodmeel en 1% palmolie). Broodmeel heeft in de basis een hoger vetgehalte dan tarwe, waarvoor is gecorrigeerd in receptuur B.

De mixen zijn geperst tot 3 mm pellets met een doorvoersnelheid van 200, 250 en 300 kg/uur. 24 uur na persen is de slijtvastheid getest middels een Holmen-test.


Tabel 1 Belangrijkste parameters van de proefvoeders
A

B

C
Tarwe (%) 40 40 0
Broodmeel (%) 0 0 40
Palmolie (%) 1 2,5 1
Vetgehalte (%) 3,5 5,0 5,0

Uit de resultaten blijkt dat persen van een broodmeelmix zorgt voor een 5% lager energieverbruik vergeleken met een tarwemix aangevuld met palmolie. Wanneer niet is gecorrigeerd voor vetgehalte, zorgt broodmeel zelfs voor een 10% lager energieverbruik. De slijtvastheid van de pellets blijft gelijk.


Tabel 2 Resultaten proef startvoeders op basis van (A) tarwe, (B) tarwe met palmolie of (C) broodmeel
A

B

C
Energieverbruik (kWh/t) 22,0 21,1 20,0
Slijtvastheid (%) 96,7 96,0 96,1

Praktijktest

Bij een mengvoerbedrijf is een praktijktest uitgevoerd. Het persen van een biggenstartmix met 10% tarwe is vergeleken met het persen van een mix waar tarwe is vervangen door broodmeel. De mixen zijn geperst tot korrels van 3,8 mm.


Tabel 3 Resultaten praktijkproef startvoeders op basis van tarwe of broodmeel
10 ton/uur 13 ton/uur
10% tarwe 10% broodmeel 10% tarwe 10% broodmeel
Energieverbruik (kWh/t) 14,1 12,7 14,5 12,3
Slijtvastheid (%) 95,8 95,4 94,8 94,2
Korreltemperatuur (°C) 76,5 73,8 74,1 71,0

De proef laat zien dat inmenging van broodmeel kan leiden tot een daling van het energieverbruik met 10 tot 15%. Deze praktijkresultaten zijn in lijn met de resultaten onder experimentele omstandigheden. Door minder weerstand op de matrijs is ook de korreltemperatuur na persen lager. Dit voorkomt beschadigingen aan vitamines en enzymen.

Conclusie

Inmenging van broodmeel zorgt zowel in een kleinschalige testsituatie als in de praktijk voor een lager energieverbruik in de perslijn, ook wanneer wordt gecorrigeerd voor het vetgehalte. Zonder af te doen op pellet kwaliteit, zorgen de smerende eigenschappen van broodmeel ervoor dat de weerstand op de matrijs wordt verlaagd. Dankzij deze verminderde weerstand kan tot wel 15% worden bespaard in energieverbruik of kan een hogere productiecapaciteit worden bereikt bij een gelijkblijvend energieverbruik.

Meer weten?

Neemt u voor meer informatie over deze proeven of over broodmeel contact op met Elien Gorisse (nutritionist) of de verkoopafdeling (email of telefonisch +31 85 201 2100 ).