Visie

Door de groei van de wereldbevolking en een steeds meer groeiende vraag naar voedingsmiddelen in de aankomende jaren.

Lees meer
Scroll voor meer informatie

Visie

Door de groei van de wereldbevolking zal de vraag naar voedingsmiddelen de aankomende jaren steeds groter worden. Dit geldt ook voor de vraag naar dierlijke producten. Dierlijke producten zijn essentieel voor het voeden van de wereld, maar de productie ervan geeft een grote foodprint op onze natuurlijke systemen.

FeedValid is ervan overtuigd dat we steeds efficiënter om moeten gaan met de grondstoffen die we tot onze beschikking hebben. Zeker vanwege het feit dat dierlijke producten noodzakelijk zijn in het humane voedselpatroon. Het is van groot belang dat er bij het vervaardigen van dierlijke producten efficiënter en duurzamer gebruik wordt gemaakt van grondstoffen. Daarom richt FeedValid zich er op de keten stap voor stap te optimaliseren en zo een verschuiving te creëren van massaconsumptie naar specialiteiten.

In onze enkelvoudige ingrediënten zien we steeds meer de ontwikkeling naar speciale en/of lokaal ingekochte eiwitten. Hierbij is de foodindustrie op zoek naar duurzame etikettering en speciale concepten. FeedValid zet zich actief in om deze nieuwe ingrediënten en bestaande ingrediënten op een duurzame en efficiënte manier in de supply chain te krijgen als diervoeder. Vooral in dit segment zien we veel groei. We investeren de aankomende de jaren dan ook intensief om ook hier een belangrijke schakel te kunnen zijn.  

Circulaire ingrediënten spelen een steeds grotere rol in onze hele productieketen. Het is daarom van belang dat circulaire producten een juiste plaats en waardering krijgen vanuit de food chain naar de feed chain. FeedValid heeft als strategie om te investeren in verschillende technieken, met als doel om meer efficiëntie en waarde te creëren in circulaire producten, zowel voor onze klanten als leveranciers. De verwachting is dat de vraag naar deze producten steeds verder zal stijgen vanwege allerlei nieuwe ontwikkelingen en concepten in de food chain.

Neem contact op