Scroll voor meer informatie

Bedrijfsfilosofie

Van oudsher vormen normen en waarden de traditionele basis van ons bedrijf. We streven er naar om een economische oplossing voor onze klanten in de levensmiddelenindustrie te bieden, waarbij de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie, innovatie en respect voor milieu en energie centraal staan. Dit bereiken we door, in nauw overleg met onze klanten en partners, de gezamenlijke eisen en verwachtingen continue te bespreken.

Hierbij hebben we ons ten doel gesteld om alle nodig middelen in te zetten om een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid van onze medewerkers te kunnen garanderen.

Het managementsysteem WissIntra dient om deze voorschriften te vertalen naar de dagelijkse praktijk en de benodigde structuren, verantwoordelijkheden en prestatiemeters vast te leggen. Zo monitoren we de doeltreffendheid en de voortgang van het bedrijf en bevorderen de implementatie van nieuwe doelen en verbeterprojecten.

Ons bedrijf opereert overeenkomstig vigerende wet- en regelgeving en verwacht een zakelijk en ethisch verantwoord gedrag van onze medewerkers, waarvan de uitganspunten zijn vastgelegd in de Code of Conduct van ons bedrijf.

Onze medewerkers zijn verplicht om te voldoen aan de in het managementsysteem vastgelegde procedures en uitwerkingen daarvan, met onze bedrijfsfilosofie in het achterhoofd. We moedigen onze interne en externe partners aan tot een open dialoog, die ons mogelijkheden tot verdere verbetering laat zien.

Hieronder geven we enkele voorbeelden die onze bedrijfsfilosofie als basis hebben:

  • Management en leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie
  • Klant- en werknemer-georiënteerd procesmanagement
  • Bevordering denken en handelen uit eigen verantwoordelijkheid
  • Streven naar continue verbetering
  • Duurzaam handelen door hoog milieu- en energiebewustzijn
  • In alle openheid samenwerken met klanten, leveranciers en medewerkers

Directie

 

 

Neem contact op